یکشنبه 25 مهر 1400

پيشنهاد ازدواج

چگونه مى توانم يك پيشنهاد ازدواج را رد كنم؟

چگونه مى توانم يك پيشنهاد ازدواج را رد كنم؟

چگونه مى توانم يك پيشنهاد ازدواج را رد كنم؟ رد پیشنهاد ازدواج تنها جايى كه پاسخ به پيشنهاد ازدواج هميشه “بله ” است قصه ها است. در دنياى واقعى دلايل زيادى براى رد كردن پيشنهاد ازدواج وجود دارد و بسيارى از مواقع اين اتفاق رخ مى دهد. پيشنهاد ازدواج يكى …

بیشتر بخوانید »