یکشنبه 25 مهر 1400

عشق واقعی

آیا عشق افسانه ای وجود دارد؟

آیا عشق افسانه ای وجود دارد؟

آیا عشق افسانه ای وجود دارد؟ عشق کلمه ای که بیشتر ما را یاد لیلی و جنون و منظومه های عاشقانه دیگر می اندازد. اما در همین دنیای ماشینی هنوز هم کسانی وجود دارند، که عشق را باور دارند. داستان عشق های افسانه ای هر چند با ویس و رامین …

بیشتر بخوانید »