یکشنبه 25 مهر 1400

زندگی زناشویی

چگونه با همسر خود بحث كنيم؟

چگونه با همسر خود بحث كنيم؟

چگونه با همسر خود بحث كنيم؟ هر زن و شوهرى در هرجاى دنيا بحث و دعوا مى كنند. بعضی از آنها به صورت آشکار فریاد می زنند در حالی که دیگران آن را مخفیانه و با اجتناب از تماس و گفتگو انجام می دهند. در نهايت تمامى روش ها نتيجه …

بیشتر بخوانید »