سه‌شنبه 4 آبان 1400

رفتار نوجوانان

چگونه با فرزند نوجوانم رفتار کنم؟

چگونه با فرزند نوجوانم رفتار کنم؟

چگونه با فرزند نوجوانم رفتار کنم؟ در سنین نوجوانی، تغییرات گستردهای برای فرد بوجود می آید، این تغییرات هم ظاهری و هم درونی هستند. نوجوانان در این دوره، به دلیل تغییرات هورمونی، رفتارهای متفاوتی را از خود به نمایش میگذارند که شاید در دنیای نوجوانی منطقی و از دید والدینشان …

بیشتر بخوانید »