جشن نامزدی : آداب و رسوم جشن نامزدی اولین جشن رسمی قبل از عقد

مراسم عروسی آذر 22, 1396

جشن نامزدی : جشنی است که قبل از مراسم عقد در منزل پدر عروس خانم برگزار می‌شود. در حقیقت این مراسم پس از به نتیجه رسیدن عروس و داماد در دوران آشنایی برگزار می‌شود. مفهوم جشن نامزدی توافق اولیه عروس و داماد و خانواده‌های هر دو طرف است. بنابراین زمان بین جشن نامزدی تا عقدکنان […]

5738 بازدید کل ، 3 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر