چهارشنبه 5 آبان 1400

انتظارات نابجا در رابطه

انتظاراتى كه نبايد از همسر خود داشته باشيم.

انتظاراتى كه نبايد از همسر خود داشته باشيم.

انتظاراتى كه نبايد از همسر خود داشته باشيم. انتظارات از همسر هرآنچه كه بر روى آن تمركز كنيد، رشد مى كند. تا به حال فكر كرده ايد چقدر از زمانتان را صرف تمركز بر انتظاراتتان مى كنيد؟ يك تعريف خوب از انتظارات تمامى چيزهايى است كه نهايتا نااميدى را به …

بیشتر بخوانید »