دوشنبه 27 دی 1400

اسراف مواد غذايى

راهکارهایی برای جلوگیری از هدر رفتن مواد غذايى

راهکارهایی برای جلوگیری از هدر رفتن مواد غذايى

راهکارهایی برای جلوگیری از هدر رفتن مواد غذايى زباله هاى غذايى يك اپيدمى جهانى است كه با گذشت زمان و روز به روز بيشتر شده است. بيش از يك سوم غذاهاى كل جهان خراب شده و از بين مى روند. مردم آمريكا ٤٠ درصد غذاهايى را كه خريدارى مى كنند …

بیشتر بخوانید »