دوشنبه 27 دی 1400

استرس

استرس های قبل و بعد از ازدواج

استرس های قبل و بعد از ازدواج

استرس های قبل و بعد از ازدواج زندگی مشترک به معنای قبول مسئولیت های جدید است نه مشکلات جدید اما نمی توان بار استرس های زندگی مشترک را کتمان کرد. زندگی مشترک برای هر یک از طرفین استرس هایی به همراه دارد، از ابتدایی ترین نقطه شروع آن تا ادامه …

بیشتر بخوانید »