چهارشنبه 5 آبان 1400

آیین های جشن نوروز

تاریخچه جشن نوروز در ایران، نو شدنی به قدمت تاریخ

تاریخچه جشن نوروز در ایران، نو شدنی به قدمت تاریخ

تاریخچه جشن نوروز در ایران، نو شدنی به قدمت تاریخ جشن نوروز جشن نوروز ایران زمین یکی از قدیمی ترین مراسم هایی است که در دنیا برگزار میشده است. قدمت این جشن به 4000 سال می رسد و این موضوع که اصل و روح این مراسم هنوز پابرجا است جزو …

بیشتر بخوانید »